คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

อาหารและกิจกรรม

อิ่ม อร่อย กับอาหารทะเลสดๆ

สนุกไปพร้อมๆกัน กับกิจกรรมล่องแพเปียก, เล่นน้ำ, ให้อาหารเหยี่ยว พร้อมทั้งตกปู ตกปลา ตามอัธยาศัย

คาราโอเกะส่วนตัวในบ้านพัก

ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า

เดินเล่นภายในหมู่บ้าน ชมวิถีชาวประมง

**ท่านสามารถซื้ออาหารทะเลสดๆจากชาวประมงได้โดยตรง 

บ้ปูย์